26.4.2023

Lyhytkoulutusten vaikutukset ja haasteet -selvitys on julkaistu

Keskiviikkona 26.4.2023 OsaajaKS-Saavutusseminaarissa julkaistu selvitys lyhytkoulutuksista on nyt julkaistu. Selvityksestä käy ilmi, että lyhytkoulutukset kiinnostavat työttömiä työnhakijoita ja niistä koetaan olevan hyötyä työllistymisessä. Lyhytkoulutuksiin osallistumisessa on myös monia haasteita. Lataa selvitys käyttöösi sivun alalaidan linkistä.

Selvitys julkaistiin OsaajaKS-Saavutusseminaarissa Ruusupuistossa. Tapahtumaan osallistui runsaasti koulutuksesta, työllisyydestä ja ohjauksesta kiinnostuneita toimijoita Keski-Suomesta ja kauempaa.

Lyhytkoulutukset kiinnostavat työttömiä työnhakijoita

Selvityksestä kävi ilmi, että jopa 60 % työttömistä työnhakijoista uskoo lyhytkoulutusten parantavan työllistymismahdollisuuksiaan. Yli puolet selvityksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajista oli myös tutustunut lyhytkoulutusten tarjontaan. Osaamisen vahvistaminen omalta alata sekä uusien taitojen oppiminen mainittiin tärkeimpinä syinä osallistua lyhytkoulutuksiin.

Työttömät työnhakijat kaipaavat tietoa opinnoista

Työttömillä työnhakijoilla ei selvityksen mukaan ole riittävästi tietoa oppilaitosten koulutustarjonnasta. Osa vastaajista myös koki, että oppilaitosten lyhtkoulutuksissa ei ole heitä kiinnostavia opintoja. Ohjaustyötä tekevillä työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajilla ja opintopolut tuntevilla OsaajaKS-omavalmentajilla onkin selvityksen mukaan tärkeä rooli opintoihin ohjaamisessa.

Opintoihin osallistumisen tiellä epäselvyys opintojen vaikutuksista työttömyysetuuteen

Selvityksen mukaan monelle työttömälle työnhakijalle on epäselvää, mitä ja kuinka paljon työttömyysetuudella saa opiskella. Opintojaksojen nimistä tai kuvauksista ei nykyisin pysty päättelemään, mitä opintoja työttömyysetuudella voi opiskella. Työnhakijoita ohjeistetaankin aina keskustelemaan kouluttautumisesta ensin omavalmentajan kanssa, jotta työttömyysetuuden kanssa ei synny epäselvyyksiä.

Omavalmentajille haasteita aiheuttaa myös se, että avoimissa korkeakouluissa työttömyysetuudella opiskelun raja on alle viisi opintopistettä, jolloin suuri osa tarjolla olevista opinnoista ylittää sallitun rajan. Jos asiakas haluaa opiskella viiden tai yli viiden opintopisteen jaksoja, tämä vaatii omavalmentajalta enemmän työaikaa vieviä toimenpiteitä.

Selvityksen laatinut projektitutkija Joonas Haggren (kauimmaisena) osallistui paneelikeskusteluun yhdessä Alkio-opiston rehtori Jaana Laitilan ja Jamkin vanhemman asiantuntijan Janne Laitisen kanssa.

Tutustu selvitykseen

Lataa selvitys käyttöösi täältä

Lisätiedot OsaajaKS-tiedotteesta