24.4.2023

Yli 60 % työttömistä työnhakijoista uskoo lyhytkoulutusten parantavan työllistymismahdollisuuksiaan

Erityisesti työttömille työnhakijoille suunnattuja lyhytkoulutuksia ja ohjausta kehittänyt OsaajaKS-palveluketjua rakentanut UJOPK-hanke on tulossa päätökseensä. Keskiviikkona 26.4.2023 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa järjestettävässä päätöstilaisuudessa julkaistaan selvitys lyhytkoulutusten vaikutuksista ja haasteista.

“OsaajaKS käynnistettiin vuonna 2020, koska Keski-Suomessa oli tunnistettu vakava kohtaanto-ongelma työpaikkojen ja osaavan työvoiman välillä. Lyhyillä, tarpeeseen kohdistetuilla opinnoilla sekä laadukkaalla ohjaustyöllä olemme pyrkineet vastaamaan tähän tarpeeseen Keski-Suomen oppilaitosten kanssa yhteistyössä”, projektipäällikkö Maarit Viljakainen kertoo.

Jyväskylän yliopiston projektitutkijana työskennelleen Joonas Haggrenin toteuttaman selvityksen mukaan työttömät työnhakijat todella ovat kiinnostuneet lyhytkoulutuksista. Lyhytkoulutuksilla tarkoitetaan oppilaitosten tarjoamia opintoja, jotka ovat lyhytkestoisia ja joiden tavoitteena on kehittää työelämätaitoja tai valmistaa yrittäjyyteen.

Selvityksen yhteydessä tehdyn kyselyn mukaan yli puolet vastaajista oli tutustunut lyhytkoulutusten tarjontaan. Tärkeimmiksi syiksi hakeutua opintojen pariin kerrottiin uusien taitojen oppiminen ja osaamisen vahvistaminen omalla alalla. Selvitys toteutettiin OsaajaKS:n toimeksiannosta.

Lyhytkoulutuksiin hakeutumisen esteinä huoli toimeentulosta sekä tiedon puute

Kolmasosa työttömistä työnhakijoista kokee epäselvyyden tukien menettämisestä yhtenä syynä siihen, miksi eivät ole osallistuneet lyhytkoulutuksiin. Työttömänä opiskelu helpottui lakimuutoksen myötä vuodenvaihteessa 2023, mutta monelle työttömälle tilanne on silti epäselvä.

“Oppilaitosten koulutustarjonnan tulisi keskustella paremmin työttömyyslainsäädännön kanssa, jotta lyhytkoulutukset olisi mahdollista suorittaa useammin työttömyysetuutta menettämättä”, Haggren toteaa.

Myös opintojen nimeämiskäytäntö haastaa työttömyysetuudella oppijaa. Nykyisellään opintojen nimistä tai sisällöistä ei voi päätellä, mitä opintoja voi tehdä menettämättä työttömyysetuutta. Työttömiä työnhakijoita ohjeistetaan aina keskustelemaan henkilökohtaisen omavalmentajansa kanssa ennen opintojen aloittamista.

Toinen merkittävä syy jättää osallistumatta lyhytkoulutuksiin on se, että työttömillä työnhakijoilla ei ole tietoa koulutuksista tai koulutustarjonta ei kiinnosta heitä. Vastauksena tähän haasteeseen työttömät työnhakijat ovat saaneet hankkeen aikana ohjausta opintoihin erityisiltä OsaajaKS-ohjaajilta. He ovat oppilaitosten ohjausalan asiantuntijoita, jotka tuntevat Keski-Suomen opintotarjonnan ja koulutukseen hakeutumisen tavat.

Julkaistavan selvityksen mukaan sekä OsaajaKS-ohjaajilla että työllisyyspalveluiden omavalmentajilla on keskeinen rooli ohjaustyössä. Työllisyyden kuntakokeilussa työskentelevät omavalmentajat pitävät aktiivisesti yhteyttä työnhakijoihin, mutta heillä ei välttämättä ole ajantasaista tietoa opintotarjonnasta tai opintoihin hakeutumisesta.

Saavutusseminaari kokoaa yhteen ohjauksesta, koulutuksesta ja työllisyydestä kiinnostuneet

Selvitys julkaistaan OsaajaKS-työn päätöstilaisuudessa eli Saavutusseminaarissa keskiviikkona 26.4.2023 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa. Tuolloin keskustellaan myös muista OsaajaKS-yhteistyön saavutuksista ja huomioista. Tilaisuuteen on kutsuttu laajasti ohjauksen, työllisyyden ja opetuksen parissa toimivia sidosryhmiä. Puhujaksi tilaisuuteen saapuu kirjailijana ja puhetaiteilijana tunnettu Jenni Janakka, joka käsittelee osaamista ja sen kehittämistä puheenvuorossaan “Röyhkeästi osaava”.

“On hienoa päästä yhdessä koko toimijaverkoston kanssa kasaamaan niitä konkreettisia saavutuksia, joita hankkeen aikana olemme yhdessä tehneetkin", toteaa Maarit Viljakainen.

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin. Mahdollisista haastatteluista voi sopia etukäteen projektipäällikkö Viljakaisen kanssa.

Lisätiedot selvityksestä

OsaajaKS-Saavutusseminaari: https://osaajaks.fi/fi/tapahtumat/saavutusseminaari-26-4.2023

Projektipäällikkö Maarit Viljakainen: 050 3105895, maarit.h.viljakainen@jyu.fi

Projektitutkija Joonas Haggren: 040 0746370