8.3.2023

Kuvassa Humakin opiskelijoita Ruusupuiston portailla ryhmäkuvassa.

Uusi työkalu työssä tarvittavan kielitaidon tunnistamiseen ja oman kielitaidon arvioimiseen

Millaisissa töissä suomen kielen alkeet riittävät, ja missä puolestaan tarvitaan edistyneempää kielitaitoa? Monella maahanmuuttaneella riittäisi halua tehdä työtä Suomessa, mutta työllistyminen tyssää koviin vaatimuksiin kielitaidosta. OsaajaKS-yhteistyössä on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön sopiva työkalu, jonka taustalla on halu auttaa maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita ja työvoimaa tarvitsevia työnantajia löytämään toisensa tehokkaammin.

Oman kielitaidon tasoa ei aina ole helppoa määrittää. Puheen ymmärtäminen saattaa onnistua helpommin kuin kirjoittaminen. Joskus taas puheella pärjätään jo hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta luetun ymmärtäminen onkin haastavampaa. Yhteistyössä OsaajaKS-palveluketjun ja Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa tuotetussa työkalussa on tunnistettu, että uutta kieltä opittaessa taidot kehittyvät yksilöllisesti.

Työkalun tarkoituksena on tehdä työnantajalle mahdollisimman helpoksi määrittää se kielitaidon taso, jota mikäkin työnkuva vaatii. Samalla työnantajia kannustetaan arvioimaan tarkemmin ja yksilöllisemmin, voitaisiinko joihinkin tehtäviin rekrytoida rohkeammin myös suomen kielen opiskelussa eri vaiheissa olevia työnhakijoita. Kun työnantaja on määrittänyt tarvittavan tason, on työnhakijan helppo tarkistaa oma osaamisensa vastaavalla lomakkeella.

Kuvassa Maarit Viljakainen ja Mohammad Ghadiri vierekkäin Ruusupuistossa ikkunan edessä, kasvot kameraa kohti.

Valtteina selkeys ja monikäyttöisyys

Tuotetuissa lomakkeissa on neljä osa-aluetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Tämän ansiosta lomakkeet sopivat kaikenlaisten työtehtävien arviointiin ja kannustavat työnhakijaa kehittämään kielitaitonsa eri muotoja. Kaikki osa-alueet löytyvät vastaavassa muodossa sekä työnantajalle että työnhakijalle suunnatuista lomakkeista, joten soveltuvuuden arviointi on nopeaa ja selkeää.

“Todistuksia kielitaidosta on paljon eri kursseilta, mutta asiasta tietämättömille ne eivät välttämättä kerro mitään. Lomakkeet vastaavat tässä selkeään tarpeeseen: usein kysytään, osataanko suomea ja kuinka hyvin, ja nyt asian voi ilmaista selkeästi ja ymmärrettävästi”, idean kehittäjä ja OsaajaKS-ohjausryhmän jäsen Mohammad Ghadiri kuvaa.

Selkeydestä pitää huolen myös se, että lomakkeet on tarkistanut selkokielen asiantuntija. Helposti ymmärrettävät ja yksiselitteiset lauseet varmistavat, että työkalua voidaan käyttää ongelmitta suppeallakin kielitaidolla.

Lataa lomakkeet käyttöösi tästä!

Työnhakija

Työnantaja

Työkalu halutaan käyttöön laajasti

Laadittujen lomakkeiden käyttöönotossa hyödynnetään Jyväskylän maahanmuuttajien osaamiskeskusta, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden toimijoita sekä muita aiheen parissa toimivia sidosryhmiä. Työkalua esitellään aktiivisesti työnantajille ja sen jakelussa ovat mukana OsaajaKS-palveluketjun yhteistyökumppanit sekä valtakunnalliset verkostot.

“Lomakkeet ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja niille on ehdottomasti tarvetta. On hyvä, että työnantajakin saadaan pohtimaan, millaista ja minkä tasoista kielitaitoa työtehtävissä oikeasti tarvitaan”, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksella suomen kielen ohjaajana työskentelevä Roosa Berg kertoo. Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksen suunnitelmissa on laittaa lomakkeet seuraavaksi yrittäjille testikäyttöön.

Jos yritykselläsi tai organisaatiollasi on kysyttävää lomakkeiden hyödyntämisestä, keskustelemme aiheesta kanssasi mielellämme.

Sivun yläosan ryhmäkuva: Niina Kauppinen

Alakuvassa: Idean isä Mohammad Ghadiri ja projektipäällikkö Maarit Viljakainen auttavat mielellään lomakkeen käyttöönotossa.