10.2.2023

Kohti Koulutusta toi nuoret ja OsaajaKS-toimijat yhteen Veturitalleilla

OsaajaKS-verkosto järjesti 8.2.2023 nuorille suunnatun Kohti Koulutusta -tapahtuman Jyväskylän Veturitalleilla. Tapahtumassa noin 18–30-vuotiaat nuoret saivat ohjausta ja tukea kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa. OsaajaKS-verkoston lisäksi tapahtumaa oli järjestämässä laaja joukko nuorten parissa toimivia sidosryhmiä.

“Kävin maanantaina OsaajaKS-ohjauksessa, ja seuraavalla viikolla jo aloitin opinnot Gradialla”, kertoo puualan opinnot aloittanut Joonas omasta koulutuspolustaan. Joonaksen tarina oli yksi esimerkki siitä, miten joustavia ja moninaisia tapoja tänä päivänä on hakeutua opintoihin. Koulutuasioihin vihkiytymättömille tuleekin usein yllätyksenä, miten helposti opiskelun voi tänä päivänä aloittaa, ja tätä mielikuvaa tapahtumassa pyrittiin muuttamaan.

Tapahtuma käynnistyi Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden Emma Saarasen juontamana. Lyhyissä puheenvuoroissa OsaajaKS-verkoston jäsenet kertoivat koulutukseen hakeutumisen väylistä, koulutuksen merkityksestä ja Keski-Suomen opintotarjonnasta.

Tapahtumasta kaikki palvelut yhdeltä luukulta, ilman ajanvarausta

Varsinainen tapahtuman ydin oli vapaamuotoiset keskustelut osallistujien ja järjestäjien kesken. Noin tunnin kestäneen aloitusosuuden jälkeen tapahtuman virallinen osuus päättyi, ja osallistujia kannustettiin kiertämään itseään kiinnostavien oppilaitosten ja muiden toimijoiden luona. Osallistujille korostettiin, että nyt saa kysyä, ja että tapahtumasta löytyy vastaus kaikkiin koulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Tapahtumaan osallistuneet noin 50 nuorta kiersivät keskustelemassa oppilaitosten edustajien, työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden ja monen muun sidosryhmän kanssa. Tapahtuman vahvuus tuli esiin tässä kohtaa: jos asiantuntijalla itsellään ei ollut vastausta nuoren esittämään kysymykseen, oikea vastaus löytyi taatusti joltakin muulta tapahtumaan osallistuneelta asiantuntijoilta.

Kohti koulutusta -tapahtumasarja jatkuu 22.2.2023 maahanmuuttaneille suunnatulla tilaisuudella, joka järjestetän Tietotalolla. Lisätiedot tapahtumasta tältä sivulta