27.1.2021

Tiedote: OsaajaKS kokoaa yhteen työllisyyttä tukevat jatkuvan oppimisen palvelut

Julkaistu 27.1.2021

Keski-Suomessa uudistetaan tulevina vuosina jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia maakunnan työllisyyden kasvattamiseksi. Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hanke kehittää alueen työnhakijoiden ja työnantajien avuksi saumatonta jatkuvan oppimisen OsaajaKS-palveluketjua.

Tiedote: OsaajaKS kokoaa yhteen työllisyyttä tukevat jatkuvan oppimisen palvelut

Työttömyys on Keski-Suomessa korkealla tasolla, mutta samaan aikaan useat alat, kuten sosiaali- ja terveysala, kone- ja tuotantotekniikka sekä ICT-ala, kärsivät osaajapulasta. Nopeiden työllisyysvaikutusten saamiseksi on tunnistettava, millaista osaamista työelämässä tarvitaan.

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hankkeessa (2020–2023) kartoitetaan parhaillaan sekä työnhakijoiden osaamista että työvoimaa tarvitsevien alojen osaamistarpeita. Selvitysten avulla hankkeessa voidaan kehittää lyhytkestoista koulutusta sekä monipuolista uraohjausta työllistymisen tueksi.

”Rakennamme yliopiston, ammattikorkeakoulun, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteistä OsaajaKS-palveluketjua, joka kokoaa koulutus- ja urapalvelut yhteen, ja toimimme tiiviisti työelämän ja työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Haluamme luoda työnhakijoille mahdollisimman saumattomia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja nopeuttaa näin työllistymistään”, projektipäällikkö Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä etsiä uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työllisyyden kuntakokeilusta hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheesa Jyväskylä, Muurame, Laukaa ja Äänekoski.

Tavoitteena valtakunnallinen jatkuvan oppimisen malli

OsaajaKS-palveluketju auttaa työnhakijaa työllistymään koulutuksen ja uraohjauksen kautta alalle, johon tarvitaan työntekijöitä Keski-Suomessa.

”Keski-Suomessa on paljon potentiaalista työvoimaa. Täällä on esimerkiksi noin 2000 korkeasti koulutettua työtöntä. Työelämä uudistuu kuitenkin jatkuvasti, jolloin aiempi koulutus ei välttämättä enää työllistä. Siksi ihmisen täytyy voida päivittää osaamistaan helposti elämänsä ja työuransa eri vaiheissa”, Viljakainen sanoo.

Palveluketjun rakentaminen kytkeytyy tiiviisti hanketta rahoittavan opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa työllisyyttä koulutuksen avulla. Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuvan oppimisen mallin, jota voidaan hyödyntää myöhemmin myös muissa maakunnissa.

Oppilaitoksista Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Alkio-opisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Jyvälän kansalaisopisto, Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kesäyliopisto ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke.


Lisätietoja
Maarit Viljakainen
projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto
maarit.h.viljakainen@jyu.fi
p. 050 310 5895
Jukka Lerkkanen
johtaja, avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
jukka.lerkkanen@jyu.fi
p. 0400 249 643