25.5.2023

Suomen kielen opinnot Keski-Suomessa koottiin yhteen pakettiin OsaajaKS-yhteistyössä

Suomen kielen opiskelumahdollisuuksia alueella selventämään laadittu Opiskele suomen kieltä Keski-Suomessa (Study Finnish in Central Finland) -visualisointi on valmistunut. OsaajaKS-yhteistyössä tuotetun kaavion tavoitteena on ollut esittää koulutustarjonta yksinkertaisessa muodossa, jotta se palvelee asiakaskuntaa mahdollisimman hyvin.

Keski-Suomessa on runsaasti erilaisia ja eritasoisia mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä, mutta vaihtoehtojen monipuolisuus ja oppilaitosten määrä voivat luoda haasteita sekä suomen kielen opiskelusta kiinnostuneille että heitä neuvoville omavalmentajille ja opinto-ohjaajille. Visualisoinnilla on siis pyritty vastaamaan selkeään tarpeeseen ja tuomaan kiinnostuneet opiskelijat ja kursseja tarjoavat oppilaitokset tehokkaammin yhteen.

“Tarve selkeyttää opiskelumahdollisuuksia oli tunnistettu niin Jyväskylän kaupungin ja työllisyyspalveluiden kuin oppilaitostenkin puolella. Tarjottujen opintojen tasoa ja aikataulutusta ei ole kaikissa materiaaleissa tuotu ilmi, joten nyt tehty työ on huima harppaus eteenpäin”, Jyväskylän ammattikorkeakoululla koulutuksen kehittämispalveluiden asiantuntijana toimiva Tytti Pintilä kertoo. “Materiaalin päivittämistä halutaan ehdottomasti jatkaa ja tehtyä työtä hyödyntää mahdollisimman laajasti.”

Myös Jyväskylän yliopistossa työskentelevä Talent Hub -projektipäällikkö Michael Ormshaw näkee tehdyn työn tärkeänä kansainvälisten osaajien integroitumisen ja työllistymisen kannalta.

“Keski-Suomen Talent Boost -hankkeen tavoitteena on helpottaa kansainvälisten työntekijöiden työllistymistä, ja kieli on luonnollisesti suuri tekijä tässä prosessissa. Yksi hyvin perustavanlaatuinen ongelma on ollut ymmärrys siitä, mitä mahdollisuuksia kielen oppimiseen on tarjolla eri ryhmille ja yksilöille laajemmassa yhteisössä.”, Ormshaw kertoo.

Apua ohjaustyöhön

Yhteistyössä suunniteltua visualisointia on osattu tarkastella monen eri toimijan tarpeiden näkökulmasta, ja valmistuneen visualisoinnin toivotaankin auttavan käytännön työssä ja menevän suoraan asiakaskäyttöön. Yksi suunnittelutyössä tiiviisti mukana ollut toimija on maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja osaamisen tunnistamista edistävä Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus.

”Näen, että kaavio on tärkeää saada käyttöön ohjaustyöhön ja tuoda näkyvästi asiakkaiden tietoisuuteen. Kieli on työllistämisen kannalta niin iso asia, että kielikoulutusten kartoittamiseen on kannattanut käyttää aikaa. Kielen osaaminen on ehdottomasti merkittävin pullonkaula koulutukseen ja työllistymiseen”, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksella suomen kielen ohjaajana työskentelevä Roosa Berg kuvaa visualisoinnin merkitystä.

Jatkoa aiemmalle työlle

Suomen kielen opiskelumahdollisuuksien selkeyttäminen on luontevaa jatkoa OsaajaKS-hankkeessa tehtävälle yhteistyölle, jonka tavoitteena on auttaa keskisuomalaisia työnhakijoita työllistymään lisäkoulutuksen avulla. Aiemmin OsaajaKS-yhteistyössä on laadittu muun muassa OsaajaKS-palveluketju Keski-Suomessa -visualisointi, johon on kerätty alueen koulutusmahdollisuudet ja työllistymisen palvelut yhteen kätevään pakettiin. Lisäksi erityisesti maahanmuuttaneiden työllistymistä edistämään on luotu työnhakijan ja työnantajan käyttöön sopivat kielitaidon arvioinnin lomakkeet.

Visualisoinnit ja muut OsaajaKS-yhteistyössä laaditut työkalut löydät OsaajaKS-verkkosivujen materiaalipankista.

Lisätiedot:

Roosa Berg

roosa.berg@jyvaskyla.fi

Tytti Pintilä

tytti.pintila@jamk.fi