19.12.2022

OsaajaKS-yhteistyön tulos: opiskelijat valmistivat työkalun maahanmuuttajien kielitaidon arviointiin

Kuinka määritellä selkeästi oma kielitaito? Entä miten työnantajat voisivat yksiselitteisesti kertoa, minkä tason kielitaito riittää työssä suoriutumiseen? Suomen kielen osaaminen on tunnetusti yksi merkittävimmistä maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttavista asioista. Humakin opiskelijat kehittivät OsaajaKS-verkoston toimeksiannosta kielitaidon arviointia helpottavan työkalun.

Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelijat kehittivät kurssityönä useita kansainvälistymiseen ja integroitumiseen liittyviä ratkaisuja. Töiden esittelytilaisuus Ruusupuistossa toi paikalle myös sidosryhmiä. Kuvaaja: Niina Kauppinen

Torstaina 14.12.2022 Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston Helena-salissa kävi kuhina. Kymmenittäin Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelijoita oli kokoontuneena tilaan esittelemään kurssitöitään kuulijoille. Päivän aikana esitellyt kurssityöt pohjautuivat sidosryhmien toimeksiantoihin, joista yksi oli OsaajaKS-verkoston antama. OsaajaKS-toimijoista myös Alkio-opisto oli antanut opiskelijoille toimeksiannon, jonka parissa opiskelijat kehittivät maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia Alkio-opistossa.

Toimeksianto eteni rivakasti ideasta valmiiksi tuotteeksi

OsaajaKS-verkoston antama toimeksianto liittyi maahanmuuttajien kielitaidon arvioimiseen. Idean isä ja OsaajaKS-ohjausryhmän jäsen Mohammad Ghadiri kertoo, että tarve syntyi maahanmuuttajatoimijoiden keskuudesta.

“Työnantajat aina kysyvät työnhakijan kielitaitoa, mutta taitoa on vaikea määritellä. On olemassa erilaisia todistuksia, mutta ne eivät kuitenkaan kerro työnantajalle mitään eivätkä ole selkeitä. Tämä haaste on ollut meillä kaikilla kentällä”, Ghadiri kertoo.

Projekti eteni vauhdilla ideasta keskustelun kautta toteutukseen. Toimeksiannon käsittely alkoi syyskuussa OsaajaKS-ohjausryhmässä, minkä jälkeen työ eteni junan lailla.

“Minuun oltiin Humakista yhteyksissä, ja pian opiskelijat olivat oven takana odottamassa. Kasasin tähän hyvän verkoston tueksi”, Ghadiri muistelee projektin nopeaa käynnistymistä.

Alkeiden osaaja vai kielen taitaja? Lomake auttaa kuvaamaan kielitaitoa kansantajuisesti

Projektin tuloksena syntyi lomake, joka on tarkoitettu sekä työnhakijoiden että työnantajien käyttöön. Lomakkeen avulla kielitaitoa voidaan kuvata neljältä tasolta: kielen puhumisen, kielen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen näkökulmasta.

Syntynyt lomake on kahdesta syystä erittäin hyödyllinen. Lomakkeen avulla työnhakijat voivat selkeästi ilmaista oman kieliosaamisensa työnantajille, ja puolestaan työnantajat voivat yksiselitteisesti ilmaista, minkä tason kielitaitoa haettavana olevassa työtehtävässä vaaditaan. Toiveena on, että innostus kielen oppimiseen ja alkeiden hallinta riittäisi avaamaan maahanmuuttajille enemmän ovia työelämään.

Lomakkeen avulla työnhakijat voivat arvioida kielitaitonsa jollekin seuraavista tasoista:

  • Alkeiden osaaja (A1)
  • Kehittyvä (A2)
  • Itsenäinen osaaja (B1)
  • Sujuva osaaja (B2)
  • Kielen taitaja (C1)

Laaditun lomakkeen avulla työnhakija voi määrittää osaamisensa tason vastaamalla seuraaviin väittämiin. Lomakkeesta laadittiin myös työnantajan versio, jossa työnantaja voi arvioida, minkä tason kielitaito haussa olevaan työtehtävään vaaditaan. Kuvassa näyte lomakkeesta.

Seuraavat askeleet: lomake selkokielelle ja laajasti käyttöön

Tilaisuudessa opiskelijoiden esittelyn lopuksi käytiin antoisa sekä runsas keskustelu. Yleisön sekä OsaajaKS-toimijoiden yleinen näkemys oli, että tuotettu lomake vastaa erinomaisesti tarpeeseen.

“Opiskelijat ovat tehneet tässä ison työn, eivätkä he tarvinneet edes paljon ohjausta. Tämä tuotettu lomake on erinomainen alku, jota on hyvä lähteä kehittämään”, Ghadiri toteaa.

Seuraavaksi OsaajaKS-toimijat käännättävät lomakkeen selkokielelle, mikä lisää lomakkeen saavutettavuutta.

Jalkautuksen kannalta on tärkeää panostaa seuraavaksi lomakkeen käyttöönottoon, jotta lomake tulee työnantajien ja työnhakijoiden aktiiviseen käyttöön. Tarkkoja suunnitelmia käyttöönotosta ei vielä ole, mutta jalkautuksessa tullaan hyödyntämään ainakin Jyväskylän maahanmuuttajien osaamiskeskusta sekä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden toimijoita. Keskustelu käyttöönotosta jatkuu OsaajaKS-toimijoiden ja sidosryhmien kesken.

Haluatko vaihtaa ajatuksia lomakkeen hyödyntämisestä maahanmuuttajien työllistymisessä?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Lisätiedot:

Mohammad Ghadiri

mohammad.ghadiri(at)kyt.fi

Maarit Viljakainen

maarit.h.viljakainen(at)jyu.fi