9.12.2021

OsaajaKS-verkostopäivässä pohdittiin miten koulutus työ ja tekijä saadaan kohtaamaan Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilussa

Kun ihmiset kokoontuvat saman katon alle keskustelemaan kaikille tärkeästä asiasta, päästään nopeasti tunnelmaan, jollaista ruudun välityksellä on vaikea saavuttaa. Tämän totesi moni OsaajaKS-palveluketjua rakentavan jatkuvan oppimisen hankkeen verkostopäivään marraskuussa osallistunut. OsaajaKS-palveluketjun rakentaminen käynnistyi keskelle korona-aikaa, eikä kasvokkaisia kohtaamisia ole voitu juurikaan järjestää. Ensimmäinen tapaaminen saatiin kuitenkin turvallisesti toteutettua, juuri ennen kokoontumisrajoitusten kiristymistä.

”Tämä livenä toteutettu verkostopäivä tuli todellakin tarpeeseen kaikille meille hankkeessa toimiville ihmisille. On hieno huomata miten valtavasti tässä porukassa on osaamista ja oikeaa asennetta kohti yhteistä maaliamme eli entistä sujuvampaa työllistymistä lyhytkoulutusten avulla”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta.

Verkostopäivässä kuultiin ajankohtaista asiaa Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilusta ja hankkeen toiminnasta sekä käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu siitä, miten koulutus, työ ja tekijä saataisiin kohtaamaan. Iltapäivän palvelumuotoilutyöpajoissa työstettiin osaamistarvekartoituksessa nousseisiin tarpeisiin vastaavia lyhytkoulutuksia.

Kuntakokeilussa myös monia onnistumisia

Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä toi omassa puheenvuorossaan esiin, että kuntakokeilu on hyvässä vauhdissa, vaikka mediassa nostetaan usein vain haasteita.

”Kokeilun alussa kaikki ei ole sujunut, mutta paljon on myös positiivisia kokemuksia – uutisoinnista huolimatta”, Lähteelä sanoo.

Bittiliiga on tästä yksi erinomainen esimerkki. Bittiliiga tarjoaa jyväskyläläisille nuorille työnhakijoille uudenlaisen tavan hankkia osaamista työelämään. Bittiliigassa nuori työtön työnhakija voi todentaa digi- ja työelämätaitoja liigan pelitoiminnan, elektronisen urheilun sekä striimi- ja mediatuotannon parissa. Työkokeilumahdollisuus Bittiliigassa osoittautui erittäin suosituksi ja hakemuksia tuli kymmeniä heti ensimmäisten päivien aikana.

Lähteelä kertoi avoimesti ja realistisesti työllisyyden kuntakokeilun alkuvaiheesta. Lähtötilanne ei ollut helppo. Oli paljon uutta opittavaa, uusia ihmisiä ja toimintatapoja.

”Alku on mennyt asiakkuuksien haltuun ottoon ja ensimmäisiin tapaamisiin. Se on ollut omavalmentajille mittava rutistus. Nyt tilanne näyttää kuitenkin jo valoisalta. Uusi organisaatio ja uudenlainen toimintakulttuuri eivät kuitenkaan synny viikoissa tai kuukaudessa, asiat löytävät uomansa pala kerallaan”, Lähteelä muistuttaa.

Työelämätaidot ja osaaminen näkyviin

Paneelikeskustelussa mukana olleet työnantajat, koulutusorganisaation edustaja, omavalmentaja ja kuntakokeilun asiakas keskustelivat työllistymisestä ja osaamisen kehittämisestä omista näkökulmistaan. Työelämätaitojen merkitys nousi kaikkien työnantajien puheenvuoroissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja Carita Lepikonmäki, LH Lift Oy:n toimitusjohtaja Kari Piltonen ja Opinsys Oy:n toimitusjohtaja Jouni Korhonen painottivat kaikki henkilöstön viestintä- ja vuorovaikutustaitojen, tiimityötaitojen sekä vastuunottokyvyn tärkeyttä. Nuori työnhakija Emilia Rissanen puolestaan toi esiin omia kokemuksiaan työnhausta ja asiakkuudesta kuntakokeilussa.”Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi toi muutoksen, joka oli kuin yö ja päivä. Olen kokenut, että nyt minuun on oltu aktiivisesti yhteydessä ja kohdattu maanläheisesti ja yksilönä”, Rissanen kuvailee.Hanketoimijoiden ja työnantajien lisäksi arvokasta näkökulmaa päivään toivat Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat. Humakilaiset Senni Nuorala ja Viola Vilhonen pohtivat sekä maahanmuuttaneiden että nuorten työllistymishaasteita.”Voi olla, että oma kiinnostus suuntautuu sellaisiin asioihin, joille ei ole työmarkkinoilla kysyntää. On hankalaa tasapainoilla työelämän tarpeiden ja oman kiinnostuksen välillä”, Nuorala pohtii. ”Maahanmuuttaneiden haasteena voi taas olla, ettei ulkomaalaista koulutusta ja osaamista tunnusteta Suomessa ja työllistyminen on siksi hankalaa. Ja vaikka olisi osaaminen, mutta koulutus puuttuu, niin ei vain työllisty.” Vilhunen sanoo.

Tärkeä ja tarpeellinen kohtaaminen

Verkostopäivä koettiin kuukausien etäpalaverijakson jälkeen tarpeellisena tutustumisen ja yhteisen ymmärryksen rakentumisen paikkana. ”Ideat saa kasvokkaisessa työskentelyssä paremmin kuuluviin, Teamsissa on aina kiireen tunnetta ja moni asia junnaa turhan pitkään paikallaan, ilman kasvokkaisia kohtaamisia. ” Tatu Hirvonen Gradialta sanoo.

Toivottavasti tapaamme taas pian kasvotusten!

OsaajaKS-verkostopäivässä pohdittiin miten koulutus työ ja tekijä saadaan kohtaamaan Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilussa