18.2.2021

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu ja miten OsaajaKS liittyy siihen?

OsaajaKS-palveluketjua rakennetaan yhteistyössä Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa, jossa mukana ovat Keski-Suomen kunnista Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski. Mitä hankkeen ja kuntakokeilun yhteistyö käytännössä tarkoittaa?

Mikä on työllisyyden kuntakokeilu ja miten OsaajaKS liittyy siihen?

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy maaliskuussa 2021. Sen myötä asiakkaat siirtyvät valtakunnallisen TE-palvelun piiristä työllisyyden kokeilukuntien työllisyyspalveluihin. Näin luodaan asiakaslähtöisempää toimintatapaa, jossa henkilöasiakkailla olisi omavalmentaja, jolta työnhakija saa yksilöllistä palvelua.

”Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on nopea työllistyminen ja tyytyväinen asiakas”, sanoo Hanna Lähteelä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluista. Hän on Jyväskylän seudun työllisyyskokeilun johtaja.

Lähteelä kertoo, että kokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä, koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

”Haluamme tukea työnhakijan omatoimisuutta, motivaatiota ja osaamista”, Lähteelä kertoo.

Keski-Suomessa alkaa myös toinen kokeilu, jossa mukana ovat Jämsä, Keuruu ja Saarijärvi.

OsaajaKS-palveluketju kokoaa koulutukset ja urapalvelut helposti työnhakijan saataville

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin asiakkaiden palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Etenkin tältä osin OsaajaKS-palveluketju kytkeytyy tiiviisti osaksi Jyväskylän seudun kokeilua.

OsaajaKS-palveluketjua rakentava hanke kartoittaa osaamistarpeita ja toteuttaa korkea-asteen lyhytkoulutuksia, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin. Lisäksi Gradian koordinoima Osaamisella töihin -hanke vastaa tähän ammatillisen koulutuksen osalta.

Lyhytkestoisten koulutusten ohella aikuisten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokoaminen on parhaillaan alkamassa hankkeessa. Omavalmentajat saavat sekä koulutus- että uraohjausmahdollisuuksista näin kootusti tietoa, jolloin asiakkaan palvelu on mahdollisimman sujuvaa.

”Kehitämme tässä uutta tapaa toimia, joten yhteistyön malli työllisyyden kuntakokeilun kanssa hioutuu pitkin matkaa”, kertoo projektipäällikkö Maarit Viljakainen Jyväskylän yliopistolta. ”Kokonaisuus on kompleksinen, joten pidetään tavoitteet kirkkaana mielessä ja pyritään myös selkeyttämään ja yhtenäistämään asioita niin asiakkaiden kuin työllisyyspalveluiden näkökulmasta.”

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työllisyyden kuntakokeilut

Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu


Ilmoittaudu mukaan OsaajaKS-seminaariin 23.2.2021 klo 9–11.