20.3.2023

Joustavaa ja yksilöllistä koulutusta

Haastattelussa OsaajaKS-ohjaaja Kirsi Rutajärvi

“Haluamme saada sinulle ammatin”, kiteyttää OsaajaKS-ohjaaja ja Gradian puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden lehtori Kirsi Rutajärvi. ”Asiakas edellä mennään niin ohjauksessa kuin opetuksessakin.”

OsaajaKS-ohjauksessa asiakasta autetaan kaikessa koulutukseen ja oman osaamisen kehittämiseen liittyvässä. OsaajaKS-ohjaajan rooli on Kirsille luontainen, sillä hänellä on ammatillisen opinto-ohjaajan koulutus ja hänen opettamilleen aloille kaivataan lisää työntekijöitä.

“Ohjauksen vahvuutena on, että tarpeisiin vastataan yksilöllisesti”, Kirsi kertoo. Ohjaustapaaminen järjestetään parhaiten sopivan OsaajaKS-ohjaajan kanssa, ohjattavaa autetaan löytämään omat vahvuutensa ja erilaisia aloja osataan esitellä kattavasti.

”Joskus riittää myös, että ohjattava puhuu ääneen ajatuksistaan. Ohjauksesta halutaan vahvistus omille suunnitelmille.”

Työssään lehtorina Kirsi opettaa monenlaisia opiskelijoita, eikä opiskelua kannata hänen mielestään epäröidä, vaikka aiemmista opinnoista olisi kulunut paljonkin aikaa tai vaikka aiemmat oppimiskokemukset olisivat huonoja.

”Nykyään otetaan paljon paremmin huomioon esimerkiksi erilaiset oppimisvaikeudet – koulutus on joustavampaa ja yksilöllisempää. Yhdessä työskennellään onnistumisia kohti, eikä tarvitse jännittää tai pelätä joutuvansa epämiellyttäviin tilanteisiin.”


Joustavuutta löytyy myös Kirsin opettamien puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden alojen opinnoista. Opintoja voi kokeilla, tutkinnon osia suorittaa töiden ohessa ja esimerkiksi oppisopimus on monelle hyvä tapa opiskella.

“Opinnoissa otetaan huomioon opiskelijan työkokemus ja sisältöä suunnitellaan niin, että siitä on jokaiselle aidosti hyötyä. Millaisiin tehtäviin haluaa työllistyä, paljonko teoriaopetusta tarvitsee, tavoitteleeko ammattitutkintoa.”

Erityistä hyötyä joustavuudesta Kirsi näkee syntyvän maahanmuuttaneille, vielä suomen kieltä harjoitteleville työnhakijoille.

”Aina kielitaito ei riitä heti kokonaisen tutkinnon suorittamiseen, mutta kun opinnot saadaan alulle, avautuu heti enemmän mahdollisuuksia päästä töihin. Töitä tehtäessä taas kielitaitoa karttuu lisää, ja sitten voidaan palata suorittamaan tutkinto loppuun.”

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden aloilla moni opiskelija saa Kirsin mukaan luotua hyvät suhteet työnantajaan harjoittelujaksojen aikana. Työnantajat haluavat sitouttaa uuden osaajan ja ovi työelämään aukeaa.

“Palkitsevinta on, kun huomaa opiskelijan itseluottamuksen nousseen. Onnistumisen tunteet heittävät bensaa liekkeihin ja ammatillinen identiteetti alkaa muodostua. Työnantaja onkin saattanut sanoa aiemmin epävarmalle opiskelijalle, että hän on juuri heidän etsimänsä tyyppi.”

Lähetä viesti OsaajaKS-ohjaajalle – ota ensimmäinen askel kohti koulutusta!