21.2.2023

Esittelyssä Jyväskylän yliopisto: JYU osaamisen kehittämisen mahdollistajana

Miten omaa osaamistaan voi kehittää Jyväskylän yliopistossa? Tähän yksinkertaiseen – vaikkakin äärimmäisen laajaan – kysymykseen etsittiin vastausta tiistaina 21.2.2023 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa. Tapahtuma oli osa OsaajaKS-oppilaitosten esittäytymisiä, joista edellinen järjestettiin tammikuussa Korpilahden Alkio-opistolla ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

“Ruusupuisto on jo vuosia ollut pönötysvapaa vyöhyke”. Näin totesi OsaajaKS-projektipäällikkö Maarit Viljakainen tilaisuuden alussa paikalla olleille noin 60 kuulijalle, jotka koostuivat pääasiassa kuntakokeilun, TE-palveluiden ja oppilaitosten henkilöstöstä.

Tapahtumassa ei tosiaan pönötetty, vaan aamupäivän mittainen tilaisuus koostui useista lyhyistä alustuksista, joita seurasi keskustelua. Tilaisuuden alussa osallistujia muistutettiin siitä, että tässä tapahtumassa ei tyhmiä kysymyksiä ole.

Tapahtuman ytimeen päästiin vikkelästi, kun Jyväskylän yliopiston alumni Petri Ruotsalainen kertoi oman tarinansa, jossa Jyväskylän yliopistolla on ollut iso rooli. Jo 90-luvulla tehdyt puheviestinnän perusopinnot vaikuttivat keskeisesti hänen alavalintaansa johtamisen kehittämisen parissa.

Ruotsalaisen tarinan jälkeen kuultiin Jyväskylän avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkasen lyhyt katsaus avoimen yliopiston opintoihin. Opintoneuvoja Riina Kärkkäinen jatkoi kertomalla konkreettisesti, mitä vaihtoehtoja Jyväskylän yliopistossa on päivittää osaamistaan. Kärkkäisen puheessa tutuksi tulivat muun muassa sellaiset termit kuin avoimen väylä, tutkintokoulutus ja opiskelijapalvelut.

Jyväskylän yliopisto tukee opiskelijan hyvinvointia ja työelämävalmiuksia

Opintojen ja opintoihin hakeutumisen tapojen lisäksi tapahtumassa kuultiin monista Jyväskylän yliopiston tarjoamista palveluista. Suunnittelija Marita Häkkinen kertoi kuulijajoukolle maahanmuuttajien tuen palveluista sekä esimerkkejä yleisimmin esiin nousevista ohjaustarpeista. Puolestaan kehittämispäällikkö Leena Penttinen kertoi monipuolisesta Student Life -toimintamallista, jolla Jyväskylän yliopistossa tuetaan opiskelijahyvinvointia.

Tilaisuuden päätti työelämäasiantuntija Anu Ojalan puheenvuoro, jossa hän kertoi työelämäpalveluiden toiminnasta sekä yliopisto-opinnoista saatavista työelämätaidoista. Puheenvuorossa ja sitä seuranneessa keskustelussa puitiin sitä, kuinka usea yliopistossa opittava taito on itse asiassa aivan keskeinen työelämätaito nyt ja tulevaisuudessa. Näiksi taidoiksi tunnistettiin esimerkiksi ryhmätyöskentelytaidot, vuorovaikutus ja johtaminen.

“Oli hienoa, että saimme kerralla koolle näin ison porukan yhteisen aiheen äärelle. On meidän yhteisten asiakkaiden etu, että tunnemme toisemme ja palvelumme. Näin juurrutamme yhteistyötä hankkeen jälkeiseen aikaan”, OsaajaKS-projektipäällikkö Maarit Viljakainen toteaa tapahtumasta.

Tapahtumasarja jatkuu myöhemmin keväällä huhti-toukokuussa, kun Jyväskylän ammattikorkeakoulu esittäytyy.