OsaajaKS-palveluketjun osaamistarvekartoituksen raportti 2021

OsaajaKS-osaamistarpeet-raportti-2021.pdf