23.9.2021

Työpaja hanketoimijoille: OsaajaKS-palveluketju näkyväksi!

Tervetuloa mukaan UJOPK:n hanketoimijoiden yhteiseen työpajaan.

Työpajan tavoitteena on:

  • Kirkastaa ja varmistaa yhteinen ymmärrys OsaajaKS-palveluketjusta: mitä ollaan tekemässä, keitä työn tulee palvella ja miten.
  • Ideoida yhdessä käytännön toteutusta.
  • Sopia seuraavista stepeistä OsaajaKS-palveluketjun visualisoinnin suhteen: mitä tietoa ja resursseja tarvitsemme, jotta työ voi edetä suunnitelman mukaan.

Työpajassa pyrimme hahmottamaan millaisista "lenkeistä" palveluketju pääpiirteissään koostuu ja millaisia asioita kuhunkin näistä linkittyy?

Meidän kaikkien työpanosta tarvitaan palveluketjun mallintamiseen, joten toivottavasti pääset mukaan työpajaan, jossa luodaan pohjaa tulevalle.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 27.9. 2021.